BİLİM KÂŞİFLERİ

Image

Bilim Kaşifleri Programı, çocukların merak duygularını harekete geçiren sorularla bilime ilgisini arttırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Soru sorma, araştırma yapma, bilgi toplama ve açıklama yapma gibi beceriler eğitimde giderek önem kazanmaktadır. Bu becerilerin kazandırıldığı araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımlarının uygulanabilmesi için ise öncelikle öğrencilerin dikkatinin çekilmesi, güdülenmesi ve merak duygusunun harekete geçirilmesi gerekmektedir. Program ile çocukların yeni sorularla yeni bilgilere ulaşmaları için kaynak sunma ve bu süreçte rehberlik etme hedeflenmektedir.