DİL BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM

Image

Dil Becerilerimi Geliştiriyorum Programı, çocuklarımızın dört temel dil becerisinde (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) daha başarılı olmalarının sağlanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Hazırlanan program ile Türkçe Öğretim Programını zenginleştirecek öneriler sunulmuştur. Program kapsamında öğrencilerin görev temelli yaklaşımla öğrenci aktif tutulması, okuduğunu anlama becerileri açısından metni anlamada daha üst düzey düşünmeyi sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması, biçim ve içerik açısından yazma becerilerini geliştirmek için süreç temelli yazma çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.