DOĞADA COĞRAFYA

Image

Doğada Coğrafya Programı, çocukların, doğal ve yapay alanlar kullanılarak coğrafi farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türk Coğrafya Kurumu Derneği, Coğrafya Eğitimi Derneği ve Jeomorfoloji Derneği desteğiyle hazırlanmıştır.

Coğrafyanın bir bilim dalı olarak ülkelerin var olma stratejilerindeki önemi değerlendirildiğinde bu alana yönelik çocuklarımızda farkındalık oluşturulması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi Millî Eğitim Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerin ulusal ve küresel ölçekte insan yaşamını doğrudan etkileyen coğrafi gelişmelerden haberdar olmaları; iklim değişiklikleri, afetler, doğal kaynaklar gibi konular ile yaşanılan coğrafyanın nüfus ve ekonomiyle olan ilişkisi konularında bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.