DOĞA ve FEN EĞİTİMİ

Image
Doğa Okulu Programı, öğrencilerin doğayı keşfe çıkarak daha yakından tanıması, saygı duyması, doğayı kullanarak doğal yaşamı ve çevreyi anlaması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Okul dışı öğrenme ortamları öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunmakta ve beş temel duyusunu kullanmasına imkan tanımaktadır. Doğa da okul dışı öğrenme ortamlarından biridir. Doğada gerçekleşen eğitim, çocukların çok yönlü düşünme becerilerini geliştirmekte ve yaşadığı ortamı daha iyi kavramasını sağlamaktadır. Hazırlanan program ile öğrencilerin doğayı bir bütün olarak anlamlandırması ve doğayla kurduğu ilişkiler aracılığıyla öğrencide anlama ve öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir.