GÖRSEL SANATLAR

Image

Görsel Sanatlar Programı, çocukların resim sergileri, ebru sanatı, hat sanatı, baskı ve boyama teknikleri ile ilgili farkındalık kazanması ve bilgi edinmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Sanat, bireyin sosyal ilişkilerini geliştirmesi, iş birliği yapabilmesi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatması, öğrenme isteğinin artması, yaratıcılığını geliştirerek üretken olmasında oldukça etkindir. Sanat eğitimi, çocukların estetik algılama yeteneklerini ve düşüncelerini görsel forma dönüştürme becerilerini geliştirmeyi, içsel yaşantı ile çevre arasında sanatı bir dil olarak benimsemelerini ve sanat yapıtları ile kendi kültürleri arasında ilişki kurmalarını amaçlamaktadır. Program ile öğrencilerin yaratıcılıklarını ve estetik düşüncelerini geliştirmek, sanat ile yaşadıkları toplum-kültür arasında bağ kurmalarını sağlamak hedeflenmiştir.