ÖĞRENMEYE HAZIRIM

Image


Öğrenmeye Hazırım Programı, çocuklarımızın matematik, Türkçe ve hayat bilgisi derslerine ilişkin kazanımlarını edinmeleri sürecinde onlara öğrenmelerini daha eğlenceli hale getirecek öğrenme ortamı sunulması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Hazırlanan program ile çocuklarımıza yüz yüze eğitim alamadıkları süreçte akademik anlamda destek olunarak öğrenme kayıplarının en aza indirilmesi, sarmal yaklaşım temel alınarak gelecek senelerin temellerinin atılması hedeflenmektedir.