ROBOTİK KODLAMA

Image

Robotik ve Kodlama Programı, değişen dünya düzeni ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan dijital beceri ve yeterlik ihtiyacını gidermek için çocuklarımızın 21. yy. becerilerinin yanı sıra bilgi işlemsel düşünme becerisini geliştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO desteğiyle hazırlanmıştır.

Robotik kodlama; bireylerin problem çözme, eleştirel düşünme, algoritmik düşünme ve iş birliğine dayalı öğrenme becerilerini geliştirdiğinden bireylerin aynı zamanda akademik becerilerini de geliştireceği düşünülmektedir. Programda yer alan uygulamaya dayalı etkinlikler ile öğrencilerin farklı öğrenme alanlarına ilişkin kazanımları edinirken bilgiye erişim, bilginin kullanılması ve programlama gibi dijital yeterliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.