BEDEN PERKÜSYONU

Image

Beden Perküsyonu Programı, öğrencilerimizin beden müziği olarak da bilinen beden perküsyonu aracılığıyla ritim, oyun ve dans temelli aktif yöntem ve teknikleri ders kazanımları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirerek kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
 
Beden Perküsyonu, ellerin ayakların bedenle birlikte vurmalı bir enstrüman olarak kullanıldığı bir alandır. Çalanın da çalınanın da aynı kişi olması, beden perküsyonunun benzersiz bir özelliğidir: Öğrencilerimizin bedeni ile olan ilişkisini geliştirerek ritim, müzik, dil ve hareket aracılığıyla kendilerini keşfetmesi, fark etmesi hedeflenmektedir.