GÖRME YETERSİZLİĞİ

Image
Görme Yetersizliği Programı, görme yetersizliği yaşayan öğrencilerin bilişsel ve fiziksel gelişim özellikleri, akademik gelişimleri, tanı ve değerlendirme süreçleri ile ilgili öğrencilere destek sunulması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO ve Anadolu Üniversitesi desteğiyle hazırlanmıştır.

Görme duyusu bireylerin öğrenmelerinde önemli olduğundan görme duyusunda meydana gelen herhangi bir yetersizlik öğrencinin öğrenme düzeyini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, görme yetersizliğinden etkilenen bireylerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve eğitim ortamının onların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim programı ile görme yetersizliği olan öğrencilerin özelliklerinin ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak öğrenme ortamlarının tasarlanması hedeflenmektedir.