İŞİTME YETERSİZLİĞİ

Image

İşitme Yetersizliği Programı, işitme yetersizliği yaşayan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre eğitim ortamı sunulması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO ve Anadolu Üniversitesi desteğiyle hazırlanmıştır.

İşitme duyusunda yaşanan yetersizlik bireylerin çevreden gelen kelime uyarısını algılayamamasına neden olduğundan o kişilerde anlama ve kavrama güçlükleri yaşanabilmektedir. Bu durum bireylerin bilişsel, duygusal-sosyal ve toplumsal alanlarda güçlük çekmelerine neden olmaktadır. Eğitim programı ile işitme yetersizliği olan öğrencilerin bilişsel gelişim ve becerilerine yönelik eğitsel çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.