OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Image

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Programı, otizm spektrum bozukluğuna sahip öğrencilerin farklı beceri alanları ile ilgili gelişmesini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO ve Anadolu Üniversitesi desteğiyle hazırlanmıştır.  

Eğitim programı ile otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin derslerinin bireysel ihtiyaçları ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak planlanması ve uygulanması hedeflenmektedir.