ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIMIZ

Image

 Özel yetenekli öğrencilere yönelik geliştirilmiş bir program, öğrencilerin bireysel özelliklerine göre düzenlenebilir olması ve çerçeve niteliğinde olması gerekmektedir. Özel yetenekli öğrenciler ile çalışan öğretmenler, çerçeve programlar doğrultusunda kendi öğrenci grubuna ve/veya öğrenciye göre öğretim etkinliklerini hazırlamalıdır. Özel yetenekli öğrencilere yönelik programlar öğrencilerin yeni fikir üretmelerine, var olan fikirleri eleştirmelerine, kendi yeteneklerini fark etmelerine, bireylerarası farklılıkları ve benzerlikleri hoş karşılamalarına, öğrenme ürünlerini kendi tercihlerine göre seçebilmelerine olanak sağlamalıdır. Dolayısıyla öğretimde farklılaştırma ve zenginleştirme temelleri esas alınmalıdır.

  Öğretimin farklılaştırılması, zenginleştirilmesi ile bireysel özelliklerin doğru olarak saptanabilmesi amacıyla çeşitli ölçme-değerlendirme türleri kullanılmalıdır. Bu amaçla öğretimin başlangıcında tanılayıcı, öğretim sürecinde biçimlendirici ve öğretim sonunda düzey belirleyici ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yer verilmelidir.

Arduino