MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Image
 

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 

Mesleki ve Teknik Eğitim Programı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 9. sınıfta öğrenim gören çocuklarımızın eğitim gördükleri alanlarla ilgili mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Mesleki ve teknik eğitim, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kazandırarak bireyin bilişsel, sosyal, duygusal ve ekonomik yönleriyle dengeli biçimde gelişmesini ve o mesleği icra edebilecek mesleki ve teknik donanımlara sahip olmasını sağlamaktadır.  Hazırlanan program kapsamında çocuklarımızın kendilerine verilen eğitim alanı ile ilgili etkinlikleri gerçekleştirerek öğretim programlarında yer alan kazanımları edinmesi, uzaktan eğitim sürecinde mesleki bilgi, beceri ve pratiklerinin azalmasının önüne geçilmesi ve mesleki gelişimlerinin doğru yönde ilerlemesine katkı sunulması hedeflenmektedir.

Temel Fotoğraf Etkinlik Kitabı Temel Tasarım Etkinlik Kitabı Güzellik Hizmetleri Temel Yiyecek Üretimi ve Servis Atölyesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Halkla İlişkiler Alanı El Sanatları Temel Teknikler Bilişim Teknolojileri Temelleri Bilgisayarlı Tasarım Uygulamaları Programlama Temelleri Elektrik Elektronik Teknolojisi Ahşap Kâgir Atölyesi Araç Teknolojisi Atölyesi Biyo Ölçme Atölyesi Büro Teknolojileri Teknikleri Uçak Bakım Alan Elektrik Devre Analizi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Etkinlik Kitabı Etkili İletişim Gazetecilik Alanı Etkili Konuşma ve Yazma Fotoğraf ve Video İşleme Etkinlikleri Geleneksel Türk Sanatları Alanı Gemi Temel İşlemleri Gıda Teknolojisi Haber Toplama ve Yazma Harita-Tapu-Kadostro Alanı Temel Mesleki Uygulamalar Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kimyada Mesleki Hesaplamalar Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Laboratuavar Hizmetleri Makine Elemanları ve Maden Makineleri Baskı ve Baskı Sonrası işlemleri Metalürji Teknolojileri Temel Muhasebe ve Ofis uygulamaları Temel Raylı Sistemler Sağlık Hizmetleri Tarım Kitabı Temel Tekstil Temel Denizcilik Atölyesi Plastik Teknolojisi Alanı Temel İşlemler Temel Ulaştırma Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Uçak Malzeme ve Donanım Atölyesi Videonun Temelleri Yapı Teknik ve Temel Meslek Resim Yenilebilir Enerji Teknolojileri Yüzme Baskı Öncesi İşlemleri Matbaa Teknolojisi Metal Meslek Teknolojisi Müzik ve Dramatik Etkinlikler Kimya Teknolojisi Tesisat ve İklimlendirme Çello Eğitimi Ut Eğitimi Batı Müziği Teori ve Uygulaması Flüt Eğitimi Bağlama Eğitimi Vurmalı Çalgılar Ney Eğitimi Tambur Eğitimi Voleybol Eğitimi Kanun Eğitimi Kaval Eğitimi Keman Eğitimi Kemane Eğitimi Klarnet Eğitimi Klasik Kemençe Eğitimi Kontrbas Eğitimi Piyano Eğitimi Tar Eğitimi Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Eğitimi Viyola Eğitimi Desen Dersi Eğitimi Temel Sanat Eğitimi Görüntü İşleme Eğitimi Tarım Ağaç Dikimi Eğitimi