ÖĞRETMENLER İÇİN EL KİTABI

Image

Öğretmenler İçin El Kitabı Programı, öğretmenlerimizin aile katılımı, akran öğreticiliği, geri bildirim, işbirlikli öğrenme, üstbiliş ve öz düzenlemeli öğrenme ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Hazırlanan program ile öğretmenlerin okul-aile iletişimi, geri bildirim verilirken göz önünde bulundurulması gereken hususlar, akran aracılığıyla öğrenme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, iş birlikli öğrenme sürecinin yürütülmesinde öğretmenin rolü, üstbilişin ve öz düzenleme becerisinin temel alındığı öğrenme ortamı tasarımının önemi ile ilgili bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.