HALK OYUNLARI EĞİTİMİ

Image
 
Halk Oyunları Programı, çocukların halk oyunları konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak halk oyunlarını ders içi ve ders dışı çalışmalarda, kültürel ve sportif alanlarda kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve UNESCO desteğiyle hazırlanmıştır.

Görsel ve işitsel kültür ögeleri olarak halk oyunları; oynandığı toplumun sosyal hayatı, kültürel yapısı ve bilgi birikimlerini yansıtan kültür ürünleridir. Toplumun kültürel değerlerinin yansıtılması ve aktarılmasında önemli yeri olan halk oyunlarının çocuklarımız tarafından bilinmesi ve icra edilmesi, bu kültürel ögenin yaşatılmasında kritik rol oynamaktadır. Bu program ile çocukların halk oyunlarının genel yapısı, genel giyim kuşamı, sahne ve dekor ile ilişkisi hakkındaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmiştir.