ORYANTİRİNG

Image
 
Oryantiring Programı, oryantiring sporu aracılığıyla okulların eğitim ve öğretim süreçlerinde bir yaşam alanı olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak amacıyla çocukların gelişimlerini desteklemek için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO ve Türkiye Oryantiring Federasyonunun desteğiyle hazırlanmıştır. Bu programlar ile çocukların fiziksel becerilerinin yanı sıra soyut düşünme, yön bulma, analitik düşünme, problem çözme becerileri gibi bilişsel becerilerinin gelişmesini sağlayacak öğrenme ortamı tasarlama becerilerinin de gelişmesi hedeflenmiştir.

Hazırlanan program kapsamında oryantiring sporu aracılığıyla çocukların hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, Türkçe, sosyal bilgiler, müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ve oyun, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, trafik güvenliği, beden eğitimi ve spor, coğrafya ve biyoloji derslerinin kazanımlarını edinmelerine destek olacaktır.