EĞİTİMDE DRAMA

Image
 
Eğitimde Drama Programı, öğrencilere yaparak, yaşayarak öğrenebilecekleri öğrenme ortamı sunulması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO, Ankara Üniversitesi, Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği ve European Drama Encounters Recontres Européennes de Drama (Çağdaş Drama Derneği)'in desteğiyle hazırlanmıştır.

Eğitim programı ile öğrencilerin eğitsel, kültürel, sanatsal ve sosyal gereksinimlerini karşılamalarına, kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine katkı sunulması hedeflenmiştir.