HAVA MODELCİLİĞİ

Image

Hava Modelciliği Salon Modelleri Programı, çocuklarımızın hava modelciliği salon modelleri sporunun tarihçesi, dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmaları; bu sporun türlerini ve yarışma kurallarını öğrenmeleri ve uygulamaya dayalı model inşa etme ve uçurma becerisi kazanmaları için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve UNESCO desteğiyle hazırlanmıştır.

Bu programda yer alan etkinlikler ile çocukların konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini artırmaları; problem çözme, iş birliği, harita okuma, yön bulma, karar verme, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirilmelerine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Hazırlanan program kapsamında çocukların hava modelciliği salon modelleri sporu ile matematik, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, fen lisesi fizik, coğrafya, kimya, fizik derslerinin içeriklerini ilişkilendirerek derslere ait kazanımlarını pekiştirmeleri sağlanacaktır.