BEDEN PERKÜSYONU

Image

Beden Perküsyonu Programı, velilerin beden müziği olarak da bilinen beden perküsyonu aracılığıyla ritim, oyun ve dans temelli aktif yöntem ve teknikleri kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Beden Perküsyonu, ellerin ayakların bedenle birlikte vurmalı bir enstrüman olarak kullanıldığı bir alandır. Çalanın da çalınanın da aynı kişi olması, beden perküsyonunun benzersiz bir özelliğidir: Velilerimizin bedeni ile olan ilişkisini geliştirerek ritim, müzik, dil ve hareket aracılığıyla kendilerini keşfetmesi ve fark etmesi hedeflenmektedir.