HALK OYUNLARI EĞİTİMİ

Image


Halk Oyunları Programı, velilerin halk oyunları konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak çocukların ders dışı çalışmalarda, kültürel ve sportif alanlarda halk oyunlarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve UNESCO desteğiyle hazırlanmıştır.

Görsel ve işitsel kültür ögeleri olarak halk oyunları; oynandığı toplumun sosyal hayatı, kültürel yapısı ve bilgi birikimlerini yansıtan kültür ürünleridir. Toplumun kültürel değerlerinin yansıtılması ve aktarılmasında önemli yeri olan halk oyunlarının velilerimiz tarafından bilinmesi ve icra edilmesi, bu kültürel ögenin yaşatılmasında kritik rol oynamaktadır. Bu program ile velilerin halk oyunlarının genel yapısı, genel giyim kuşamı, sahne ve dekor ile ilişkisi hakkındaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmiştir.