DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

Image

Dil ve Konuşma Güçlüğü Programı, iletişim, dil ve konuşma yetersizliği yaşayan çocuklarımızın velilerini yetersizlik türlerine göre sunulabilecek destekler ile ilgili bilgilendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO ve Anadolu Üniversitesi desteğiyle hazırlanmıştır.

Dil ve iletişim sorunları, başta sosyal etkileşim ve akademik gelişim olmak üzere gelişimin bütün alanları üzerinde etkili olmaktadır. Dil, iletişim ya da konuşma sorunları hem bu sorunu yaşayan öğrenciyi hem de aynı öğrenme ortamında bulunan diğer öğrencileri ve sınıfın öğrenme iklimini etkilemektedir. Bu program ile velilere iletişim ve dil becerilerinin gelişiminde akranlarından farklılaşan öğrencilerin dil becerilerinin sınıf ortamında öğretmen ve dil ve konuşma terapistleri iş birliği ile desteklenme süreci ve bu süreçte velilerin rolü ile ilgili bilgi vermek hedeflenmektedir.