İŞİTME YETERSİZLİĞİ

Image

İşitme Yetersizliği Programı, işitme yetersizliği yaşayan çocuklarımızın velilerini bu bireylerin bireysel ihtiyaçları ve özelliklerine ilişkin bilgilendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO ve Anadolu Üniversitesi desteğiyle hazırlanmıştır.

İşitme duyusunda yaşanan yetersizlik bireylerin çevreden gelen kelime uyarısını algılayamamasına neden olduğundan o kişilerde anlama ve kavrama güçlükleri yaşanabilmektedir. Bu durum bireylerin bilişsel, duygusal-sosyal ve toplumsal alanlarda güçlük çekmelerine neden olmaktadır. Eğitim programı ile velilerin işitme yetersizliği olan öğrencilerin bilişsel gelişim ve becerilerine yönelik farkındalık kazanması ve bu konuda desteklenmesi hedeflenmektedir.