MASAL ANLATICILIĞI

Image


Masal Anlatıcılığı Programı, velilerin masalın eğitsel işlevini kavramaları, masal anlatımına ilişkin çeşitli yöntem ve teknikleri öğrenmeleri amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO'nun desteğiyle hazırlanmıştır.

Masal, sözlü kültürün en önemli türlerinden biri olduğundan değerlerin nesilden nesile aktarımında kritik öneme sahiptir. Bu program ile kültürel değerlerin kazandırılması, kuşaktan kuşağa aktarılması ve kültürün korunması hedeflenmiştir.