MÜZE EĞİTİMİ

Image


Müze Eğitimi Programı, velilerin müzeleri bir eğitim ortamı olarak görmelerini, kullanmalarını sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO ve Ankara Üniversitesinin desteğiyle hazırlanmıştır.

Eğitim programı ile velilerin, çocuklarımızın kültürel ve doğal mirası devam ettirme konusundaki farkındalıklarının artırılması; geçmişi, bugünü ve geleceği ilişkilendirebilme becerilerinin geliştirilmesi, kültürel varlıkları ve eski eserleri anlamaları, korumaları ve yaşatmaları, kendi kültürlerini ve farklı kültürleri tanımalarında kritik rol oynayan müzelerin eğitimdeki önemini fark etmeleri hedeflenmiştir.