MÜZİK ETKİNLİKLERİ

Image

Müzik Etkinlikleri Programı, velileri müziğin birleştirici ve geliştirici gücünden yararlanarak gerçekleştirilen müzik öğretmenlerinin Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor (ÖTİS) projesinden haberdar etmek, farklı müzik türleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Müzik, insanın zihinsel ve ruhsal gelişiminde, kültürel olgunluğa ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Müzik, bireyin dünyasına ne kadar çok girerse, ileriki yaşantılarında da o kadar duyarlı, uyumlu ve kendini ifade edebilen yetişkin olma ihtimalleri yüksek olacaktır. Eğitim programı ile velileri Türk müziği ve diğer müzik türleri ile ilgili bilgilendirmek, kendi doğalarında var olan yetenekler ile müziği oluşturan unsurların doğru bir şekilde ilişkilendirilmesini sağlamak ve müzik gelişimlerine katkı sunmak hedeflenmiştir.