SERAMİK ETKİNLİĞİ

Image


Seramik Programı, velilerin seramik sanatını öğrenmeleri, sanatsal çalışmalar aracılığıyla kültürel ögeleri ve değerlere sahip çıkmaları amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve UNESCO desteğiyle hazırlanmıştır.

İnsan, yıllardır kendi varlığını ve yaşamını içinde bulunduğu toplumun özellikleri ve kültürü ile biçimlendirip nesne, olay ve durum ile ifade ederek sanat ürünleri oluşturmaya devam etmektedir. Bu kapsamda kullanılan sanat dallarından biri de plastik sanatlar arasında yer alan seramik sanatıdır. Seramik sanatı, öğrenenin duyularını üst düzeyde aktif kılabilecek bir sanatsal ifade türüdür. Hazırlanan program ile velilere, toprağa dokunarak ve onu hissederek seramik sanatını uygulayabilecekleri öğrenme ortamları hazırlanması ve bu sanatı kullanarak yeni bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflenmiştir.