ZEKÂ OYUNLARI

Image


Zekâ Oyunları Eğitimi Programı, velilerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlama, daha önce karşılaşmadıkları sorunlar karşısında çözümler üretme, var olan sorunlara farklı ve yeni çözüm yolları bulabilme alışkanlığı kazandırma sürecinde katkı sunmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNESCO ve Türkiye Zekâ Vakfının desteğiyle hazırlanmıştır.

Zekâ oyunları; düşünme, merak etme, soru sorma, araştırma, yeni şeyler öğrenme alışkanlıklarının kazanılmasında ve bu alışkanlıkların korunmasında güçlü bir role sahip olduğundan velilerin zekâ oyunlarını öğrenerek çocuklarının zihinsel becerilerinin gelişimlerine katkı sunacak düzeye gelmeleri hedeflenmiştir.

Zeka Oyunları -1