MÜNAZARA FORMATLARI, KURALLARI, TURNUVALAR

Image


Münazara Programı, öğrencilerin bir konu üzerinde araştırma yapmayı, çok yönlü düşünmeyi ve düşüncelerini sentezlemeyi, konuşma kurallarını öğrenmesini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Münazara uygulamaları sınıfta ya da okulda farklı şekillerde öğrenen öğrenciler için bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Münazara, bir konu üzerinde ilerleme kaydedebilmek için, bir grup öğrenciye hipotezleri yarıştırma, kanıtların yorumlarını karşılaştırma, kişisel argümanları düzenleme ve araştırılmış/derlenmiş bilgiyi sunma olanağı sunmaktadır. Hazırlanan program ile öğrencilerin münazara kurallarını ve yapısını, araştırma yapmayı, argüman geliştirmeyi öğrenmesi ve iş birliğine dayalı akran öğrenimini deneyimlemesi hedeflenmektedir.