Velilerimiz için;

Özel Öğrencilerimiz

İŞİTME YETERSİZLİĞİ

GÖRME YETERSİZLİĞİ

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU

BEDENSEL YETERSİZLİK

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖZEL EĞİTİM

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ZİHİNSEL YETERSİZLİK